Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) viešai ir neatlygintinai šios sistemos naudotojui teikiami duomenys ir informacija apie Lietuvos Respublikoje registruotus viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus (juridinius asmenis) ir jų veiklą – valdymą, dalyvius, veiklos rūšis, valdomas visuomenės informavimo priemones, padarytus rimtus profesinius pažeidimus, gautas pajamas (iš politinės reklamos; lėšas iš viešojo sektoriaus subjektų; paramą iš fizinių ir juridinių asmenų) ir jų šaltinius, kiti duomenys ir informacija apie viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklą.

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS)

  • Lėšų ataskaitos viešinimo paslaugoms

Nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. lėšų, kurias įstaiga sandorio ar administracinio sprendimo pagrindu sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams už jų suteiktas veiklos viešinimo paslaugas, nebuvo.