DU pokyčio grafikas

  • Bendras visų įstaigos darbuotojų
  • Administracija
  • Gydytojai
  • Slaugytojos, akušerė
  • Kitas personalas, turintis medicininį išsilavinimą
  • Kitas personalas

Pareigos

 Bruto darbo užmokestis, Eur

Bendras visų įstaigos darbuotojų 2070
Administracija 2391
Gydytojai 2891
Slaugytojos, akušerė 1872
Kitas personalas, turintis medicininį išsilavinimą 1814
Kitas personalas 1070

Pareigos

 Bruto darbo užmokestis, Eur

Bendras visų įstaigos darbuotojų 1917
Administracija 2253
Gydytojai 2940
Slaugytojos, akušerė 1739
Kitas personalas, turintis medicininį išsilavinimą 1564
Kitas personalas 894

Pareigos

 Bruto darbo užmokestis, Eur

Bendras visų įstaigos darbuotojų 1647
Administracija 1883
Gydytojai 2482
Slaugytojos, akušerė 1553
Kitas personalas, turintis medicininį išsilavinimą 1294
Kitas personalas 794

Pareigos

 Bruto darbo užmokestis, Eur

Bendras visų įstaigos darbuotojų 1068
Administracija 1077
Gydytojai 1559
Slaugytojos, akušerė 915
Kitas personalas, turintis medicininį išsilavinimą 842
Kitas personalas 537

Pareigos

 Bruto darbo užmokestis, Eur

Bendras visų įstaigos darbuotojų 904
Administracija 1040
Gydytojai 1377
Slaugytojos, akušerė 783
Kitas personalas, turintis medicininį išsilavinimą 748
Kitas personalas 450

Pareigos

 Bruto darbo užmokestis, Eur

Bendras visų įstaigos darbuotojų 874
Administracija 1065
Gydytojai 1288
Slaugytojos, akušerė 759
Kitas personalas, turintis medicininį išsilavinimą 704
Kitas personalas 415

* Pateikiamas vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens)  bruto darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)
** Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo reformai dėl darbdavių ir darbuotojų mokamų mokesčių konsolidavimo, dirbančiųjų alga buvo indeksuota 1,289 karto.