DU pokyčio grafikas

  • Bendras visų įstaigos darbuotojų
  • Administracija
  • Gydytojai
  • Slaugytojos, akušerė
  • Kitas personalas, turintis medicininį išsilavinimą
  • Kitas personalas

Pareigos

 Bruto darbo užmokestis, Eur

Bendras visų įstaigos darbuotojų 1927
Administracija 2213
Gydytojai 2956
Slaugytojos, akušerė 1710
Kitas personalas, turintis medicininį išsilavinimą 1580
Kitas personalas 965

Pareigos

 Bruto darbo užmokestis, Eur

Bendras visų įstaigos darbuotojų 1906
Administracija 2126
Gydytojai 2952
Slaugytojos, akušerė 1727
Kitas personalas, turintis medicininį išsilavinimą 1348
Kitas personalas 924

Pareigos

 Bruto darbo užmokestis, Eur

Bendras visų įstaigos darbuotojų 1647
Administracija 1883
Gydytojai 2482
Slaugytojos, akušerė 1553
Kitas personalas, turintis medicininį išsilavinimą 1294
Kitas personalas 794

Pareigos

 Bruto darbo užmokestis, Eur

Bendras visų įstaigos darbuotojų 1068
Administracija 1077
Gydytojai 1559
Slaugytojos, akušerė 915
Kitas personalas, turintis medicininį išsilavinimą 842
Kitas personalas 537

Pareigos

 Bruto darbo užmokestis, Eur

Bendras visų įstaigos darbuotojų 904
Administracija 1040
Gydytojai 1377
Slaugytojos, akušerė 783
Kitas personalas, turintis medicininį išsilavinimą 748
Kitas personalas 450

Pareigos

 Bruto darbo užmokestis, Eur

Bendras visų įstaigos darbuotojų 874
Administracija 1065
Gydytojai 1288
Slaugytojos, akušerė 759
Kitas personalas, turintis medicininį išsilavinimą 704
Kitas personalas 415

* Pateikiamas vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens)  bruto darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių)
** Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo reformai dėl darbdavių ir darbuotojų mokamų mokesčių konsolidavimo, dirbančiųjų alga buvo indeksuota 1,289 karto.