Pareigos

 Bruto darbo užmokestis, Eur

Bendras visų įstaigos darbuotojų 2973
Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai 3940
Gydytojai 4635
Slaugytojai ir akušeriai 2317
Kiti specialistai, teikiantys asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1972
Kitas personalas 1428

Pareigos

 Bruto darbo užmokestis, Eur

Bendras visų įstaigos darbuotojų 2872
Administracija ir kiti bendrųjų funkcijų specialistai 3758
Gydytojai 4146
Slaugytojai ir akušeriai 2279
Kiti specialistai, teikiantys asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1711
Kitas personalas 1577
Foto "Atlyginimas"

* Pateikiamas vidutinis darbuotojų darbo užmokestis (vieno etato) neatskaičius mokesčių.

LRV nutarimas

22.3. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.