PROJEKTO NR. 08.1.3-CPVA-R-609-31-0002

„VŠĮ KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PSPC TEIKIAMŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ EFEKTYVUMO DIDINIMAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Projektas finansuojamas pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą tarp VšĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Centrinės projektų agentūros, iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto vertė – 88.921,71Eur.

Finansavimo šaltiniai: 92,5 proc. – iki 82.252,58 Eur, iš kurių 75.583,45 ES fondų lėšos, 6.669,13 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos; 7,5 proc. – iki 6669,13 Eur įstaigos lėšos.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2014 m. lapkričio 27 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. liepos 31 d.

Projekto tikslinė grupė – Klaipėdos savivaldybės gyventojai: vaikai ir vyresnio amžiaus žmonės.

Projekto aprašymas – siekiant užtikrinti Klaipėdos miesto savivaldybėje pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybės gerinimą VšĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centre, įgyvendinamas projektas, kurio metu bus sukurta reikiama infrastruktūra ir įdiegtos priemonės, užtikrinančios kokybiškesnį paslaugų teikimą įstaigoje bei pacientų namuose.

Projektas skirtas problemoms susijusioms su vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo, sveiko senėjimo bei vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktika, prevencija ir ankstyvąja diagnostika, sveikatos išsaugojimu ir stiprinimu, taip pat slaugos paslaugų vystymu pacientų namuose. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti būtiną medicinos įrangą skirtą šeimos gydytojui bei gydytojui odontologui. Taip pat numatoma įsigyti transporto priemonę pacientų slaugai bei lankymui namuose.

Projekto naudą pajus bei turės galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis įvairaus amžiaus įstaigoje prisirašę gyventojai.

Įgyvendinus projektą bei įsigijus reikalingą įrangą bus užtikrintos kokybiškesnės paslaugos: vaikų ligų,  sveiko senėjimo, vyresnio amžiaus gyventojų ligų profilaktikos, prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos srityse. Transporto priemonės įsigijimas pagerins slaugos paslaugų vystymą bei pacientų lankymą namuose. Įsigyta odontologinė įranga leis tiksliau diagnozuoti odontologinės ligos priežastis. Modernizuota nauja įranga pagreitins darbą, leis siekti geresnių rezultatų gydymo ir diagnostikos srityje bei prisidės prie sveikatos netolygumų mažinimo Klaipėdos regione.