• Šiame puslapyje yra skelbiama informacija apie įstaigos vadovo įstaigoje iš anksto numatytus viešus susitikimus (posėdžius, pasitarimus ar kitus panašius darbinius susitikimus), kuriuose, be įstaigų darbuotojų, dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys.
  • Šiuo metu VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centre viešų susitikimų nėra numatyta.