Gydymo įstaigos lankytojai turi laikytis infekcijų kontrolės taisyklių:

  1. Jeigu besikreipiančiam į įstaigą pacientui  būtų įtariama ar diagnozuota užkrečiamoji liga, šeimos gydytojas ar jo komandos narys  parenka pacientui labiausiai priimtiną variantą – pakonsultuoti telefonu ar priimti gyvai. Šeimos gydytojas sprendžia dėl paciento konsultacijos gyvai.
  2. Jei priimamas sprendimas pacientą apžiūrėti gyvai, pacientas užregistruojamas COVID -19 testo atlikimui ir šeimos gydytojo konsultacijai. COVID – 19 ligos tetas atliekamas  ir pacientai priimami gyvai tam skirtame kabinete pagal nustatytą kabineto darbo grafiką.
  3. Pacientas, turintis COVID – 19 ligos simptomų į konsultaciją atvyksta su nosį ir burną dengiančia apsaugos priemone.
  4. Įstaigos darbuotojai, konsultuojantys pacientą, turintį COVID – 19 ligos simptomų, dėvi nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę, pirštines .
  5. Po paciento apžiūros patalpa valoma ir dezinfekuojama.
  6. Kabinetų ir kitų Įstaigos patalpų, daiktų, įrenginių, paviršių valymas/dezinfekcija vykdomas pagal infekcijų kontrolės reikalavimus nurodytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai”, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2877 Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai” patvirtinimo.
  7. Asmeniui, kuriam  patvirtina COVID-19 liga – privaloma izoliacija netaikoma. Žmogus bus laikomas pasveikusiu gydytojo sprendimu jei per 24 val. nebekarščiuos ir susilpnės kiti simptomai. Simptomus jaučiantiems žmonėms nerekomenduojama vykti į darbą, ugdymo įstaigą, kitas viešas žmonių susibūrimo vietas.

Registracija vakcinacijai  toliau vyks internetu www.koronastop.lt, taip pat kreipiantis tiesiogiai į savo šeimos gydytoją (spauskite čia)  ar registratūrą (spauskite čia). Vakcinacija ir toliau rekomenduojama vyresniems nei 5 metų amžiaus vaikams, sustiprinančioji dozė – nuo 12 metų amžiaus.

Infekcijų kontrolė